Informacje ogólne

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29 czerwca 2017 roku seniorzy z terenu Gminy Grudziądz mogą ubiegać się o wydanie Grudziądzkiej Karty Seniora.
Program „Grudziądzka Karta Seniora” ma na celu:
  • podniesienie aktywności społecznej osób starszych w zakresie kultury, rekreacji, sportu, turystyki i edukacji,
  • zwiększenie dostępności seniorów do usług i towarów, 
  • wspieranie integracji społecznej osób w wieku senioralnym, 
  • poprawę jakości życia seniorów, 
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Komu przyznaje się Grudziądzką Kartę Seniora?
Kartę przyznaje się osobom, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkałym na terenie gminy Grudziądz.

W jaki sposób mieszkańcy gminy mogą uzyskać Grudziądzką Kartę Seniora?
  • należy pobrać wniosek o przyznanie Karty – wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudziądzu, ul. Wybickiego 38, parter pok. 16 oraz stronie internetowej Grudziądza w zakładce Polityka społeczna,
  • wypełniony wniosek składa się w pokoju nr 16, wraz z wnioskiem o przyznanie Karty okazuje się do wglądu dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość Seniora,
  • Kartę odbiera  senior, któremu przyznano Kartę lub osoba upoważniona na podstawie pisemnego upoważnienia.

Karta przyznawana jest bezpłatnie i ważna jest bezterminowo.

W przypadku utraty lub zniszczenia Karty należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty, który podlega opłacie w wysokości 10 zł.Wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Seniora dla mieszkańca gminy Grudziądz (423kB) pdf

Upoważnienie do odbioru Grudziądzkiej Karty Seniora (26kB) word

Wniosek o wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Seniora (429kB) pdf

Klauzula Informacyjna (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (26 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (26 października 2018, 12:41:09)

Ostatnia zmiana: Marcin Maryniak (11 kwietnia 2019, 13:45:39)
Zmieniono: Dodano klauzulę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 191