Informacje

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.   

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudziądzu ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, parter pok. 16 tel. (56) 46 634 79 wew. 125

Więcej informacji można uzyskać wchodząc w link Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (26 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (26 października 2018, 12:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158