Wypłata dodatku

Termin i Tryb Realizacji: 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (miarodajna jest data wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).   

Wypłata Dodatku Mieszkaniowego:  

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych. Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (31 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (31 października 2018, 17:05:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111