Dokumenty

Wymagane Dokumenty:
 
1. Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy: 

a) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. 
b) Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego. 
c) Faktura Vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy. 
  
2. Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta: 

a) Umowa najmu/podnajmu. 
b) Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym. 
c) Dokument potwierdzający inny tytuł prawny. 
d) Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego. 
e) Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego. 
f) Rachunki dotyczące opłat za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni miesiąc – właściciel domu jednorodzinnego. 
g) W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
h) W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia) 
i) W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim. 
  
3. Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów: 

a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło 
b) oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty, 
c) umowa o dzieło/zlecenie, rachunek do umowy – dot. osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, 
d) odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty, 
e) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego, 
f) trzy odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS/KRUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, 
g) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 
h) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (31 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (31 października 2018, 17:00:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155