Wysokość dodatku

Wysokość Dodatku Mieszkaniowego:

stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości: 
 
  • 15 proc. (20 proc.*) dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 1-osobowym, 
  • 12 proc. (15 proc.*) dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 2-4 osobowym, 
  • 10 proc. (12 proc.*) dochodów gospodarstwa domowego — w gospodarstwie 5-osobowym i większym.    
* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175 proc. kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125 proc. tej kwoty.

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (31 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (31 października 2018, 16:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134