Informacje

Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 roku poz. 1061 t.j.)
  • Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start"
 
 
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu  informuje, że z upoważnienia Wójta Gminy Grudziądz, jest realizatorem programu rządowego “Dobry start”, którego szczegółowe warunki realizacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).
 
Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
 
Od 1 lipca 2018 r. zaistniała możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.
 
Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” przyjmowane są również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudziądzu w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka.

Dobry Start - krok po kroku

Dobry Start - pytania i odpowiedzi

metryczka


Wytworzył: Marcin Maryniak (25 października 2018)
Opublikował: Marcin Maryniak (25 października 2018, 12:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161