Ważne zmiany w Rodzina 500+

Od 1 lipca ważne zmiany w Rodzina 500+!

  • Zniesienie kryterium dochodowego
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, bez względu na dochód rodziny.
  • Uproszczona procedura
Urząd nie będzie wydawał już decyzji administracyjnej, jedynie informację.
  • Dłuższy czas wypłaty świadczenia
Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 lipca 2019 r. aż do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.
  • Dłuższy czas na złożenie wniosku
Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
  • Świadczenie dla drugiego rodzica
W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
  • Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach
Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej.

metryczka


Wytworzył: Karolina Leszczyńska (1 lipca 2019)
Opublikował: Marcin Maryniak (11 lipca 2019, 08:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531