#ZatrzymajEpidemiePrzemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rozpoczęło akcję informacyjną #ZatrzymajEpidemiePrzemocy, w ramach której pragnie pokazać, że w sytuacji przemocy domowej zarówno osoby pokrzywdzone przemocą, jak i jej świadkowie, nie są sami.

Dla osób pokrzywdzonych przemocą domową hasło #zostańwdomu ma niestety zupełnie inny wymiar niż ten powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Ich sytuacja jest dzisiaj niezwykle trudna - przymusowa izolacja sprawiła bowiem, że są one zamknięte wraz ze swoim oprawcą.

W związku z powyższym "Niebieska Linia" IPZ postanowiła rozpocząć akcje informacyjną #ZatrzymajEpidemiePrzemocy.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy prosimy o telefon:
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 800 120 002

  • Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" - 800 154 030
  • Poradnia telefoniczna "Niebieskiej Linii" - (22) 668 70 00
  • mail: poradnia@niebieskalinia.pl


metryczka


Wytworzył: Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (22 maja 2020)
Opublikował: Marcin Maryniak (22 maja 2020, 09:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203