Mapa Biuletynu

 Dane podstawowe
  · GOPS
  · Dane adresowe
  · Kadra
 Organizacja jednostki i akty prawne
  · Statut
  · Regulamin organizacyjny
  · Budżet
  · Bilans
  · Uchwały Rady Gminy
  · Rejestr petycji
 Aktualności
 Ochrona Danych Osobowych
  · Informacje ogólne
  · Zarządzenia
 Zarządzenia
 Pomoc Społeczna
  · Zasady udzielania pomocy
  · Formy pomocy
  · Terminy wypłat
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Podanie o pomoc
 Świadczenia rodzinne
  · Informacje ogólne
  · Zasiłek Rodzinny oraz dodatki
  · Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  · Świadczenia opiekuńcze
  · · Zasiłek pielęgnacyjny
  · · Świadczenie pielęgnacyjne
  · · Specjanlny zasiłek opiekuńczy
  · Świadczenia rodzicielskie
  · Do pobrania - wzory wniosków
 Rodzina 500 Plus
  · Informacje ogólne
  · Aktualności
  · Do pobrania - wzory wniosków
 Za Życiem
  · Informacje ogólne
  · Wzór wniosku
 Dobry Start
  · Informacje ogólne
  · Do pobrania
 Fundusz alimentacyjny
  · Informacje ogólne
  · Osoby uprawnione
  · Dłużnicy alimentacyjni
  · Wymagane dokumenty
  · Do pobrania - wzory wniosków
 Dodatki mieszkaniowe
  · Komu przysługują
  · Warunki przyznania
  · Wysokość dodatku
  · Wymagane dokumenty
  · Wypłata
  · Odmowa
  · Dodatek energetyczny
  · Do pobrania - wzory wniosków
 Karta Dużej Rodziny
  · Informacje ogólne
  · Do pobrania - wzory wniosków
  · Aktualności
 Grudziądzka Karta Dużej Rodziny
 Grudziądzka Karta Seniora
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · Skład
  · Aktualności
  · Leczenie odwykowe
 Zespół Interdyscyplinarny
 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
 Nabór na partnerstwo
 Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020
  · Podprogram 2016
  · Podprogram 2017
  · Podprogram 2018
  · Podprogram 2019
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grudziądz
 Nabór na wolne stanowiska